Huden vil ha strukturert vann

 

Om vinteren blir luften tørrere. Det irriterer huden som foretrekker fukt. Å drikke nok vann er derfor spesielt viktig om vinteren. Like viktig er det at vannet hydrerer huden optimalt. Hvordan strukturert vann påvirker vannets hydreringsevne er temaet for denne bloggen. 

 

Vann er ikke bare vann. Det kommer i ulike kvaliteter, som ikke utelukkende avgjøres av om vannet er rent eller urent – om det er filtrert eller ikke. Vannets struktur er vel så viktig. Her faller noen av, og det er ikke så vanskelig å forstå. Hva er egentlig strukturert vann?

 

Struktur er ikke det de fleste først og fremst forbinder med vann. Det flyter og skvetter i alle retninger når det faller ned fra skyene, og forårsaker søl når vi fyller glasset for fullt. Slik oppleves vann på makronivå: i bølgene på stranden, når vi er ute en regnværsdag, i dusjen, eller når vi vasker opp på kjøkkenet.

 

På mikronivå er bildet annerledes. Det er 30 trillioner vannmolekyler i en liter vann – et ufattelig stort antall. De enkelte molekylene er usynlige for vårt øye: H2O - to deler hydrogen og en del oksygen. Det er vanskelig å få inntrykk av hvordan vannmolekylene er organisert. Det betyr ikke at det ikke er orden i det tilsynelatende ustrukturerte. Som andre molekyler liker vannmolekylene å binde seg til hverandre. Det gjør de lett fordi de er polare: en del (oksygenet) som har svak negativ ladning og den andre delen (hydrogenet) som er svakt positivt. Pluss tiltrekker minus, og minus pluss. Bindingene mellom de polare vannmolekylene dannes, brytes og gjenoppstår kontinuerlig. Vannmolekylene er mer sosiale enn men kan tenke seg, og lite trofaste. De kan skifte partner tusenvis av ganger i sekundet.

Når vannmolekylene er i ro, som de er når temperaturen faller under frysepunktet, er det lett å se vannets perfekte organisering i krystallinske mønstre. Å kartlegge strukturen i vannet når det er i flytende tilstand er en jobb for vannforskerne. Det har de holdt på med i over 100 år. I boken Water: Molecular Structure and Properties (2014) oppsummeres forskingen fra over 1000 studier.

 

I dampen fra en kasserolle med vann som koker er alle vannmolekylene adskilt separat fra hverandre. Bevegelsene som den høye temperaturen forårsaker er så kraftig at det er umulig for vannmolekylene å binde seg til hverandre. Ettersom vannet kjøles ned til romtemperatur oppstår flere og flere bindinger. Hvert vannmolekyl kan betraktes som en liten snurrebass som kan binde seg til andre vannmolekyler i alle retninger og dimensjoner. Utallige mønstre dannes, som brikkene i en uendelig mosaikk. Det oppstår struktur i det tilsynelatende strukturløse. 

 

Det er mange forhold som påvirker strukturen, blant annet hvilke elementer vannmolekylene er i kontakt med. I kontakt med vannelskende stoffer i vår egen kropp, som kollagen og elastin, dannes heksagonale (sekskantede)  mønstre. Stukturen påvirkes av lys, elektrisitet og magnetisme. Den magnetiske kraften gjør ikke vannet magnetisk. Derimot vil den påvirke antall bindinger mellom vannmolekylene. Det påvirker igjen egenskaper som viskositet (flytelighet) og vannets overflatespenning.

 

Det er overflatespenningene som gjør at en binders flyter når du legger den forsiktig på overflaten i et glass vann.  Jo større overflatespenninger desto vanskeligere har vannet for å trenge gjennom små trange kanaler. Det gjelder også kanalene som slipper vannet gjennom slimhinnene, blodårene og cellene i kroppen vår. Strukturert vann har mindre overflatespenning, og påvirker derfor gunstig vannets hydreringsegenskaper.

 

Det er en gjengs erfaring å føle seg litt tung etter å ha drukket mye vann. Det kan erfares som om at vannet ikke fordøyes eller absorberes tilstrekkelig. Vi føler oss full i magen. Har du samme erfaring når du drikker vann fra en ren fjellbekk - vann som har sildret lekent og lett ned bakker og berg? Mange mener å erfare at det har en lettere konsistens – at det er mykere. Det har med vannets struktur å gjøre. Den verdenskjente vannpioneren Viktor Schauberger (1885 – 1958) hevdet allerede for 100 år siden at vann som beveger seg turbulent og danner virvler i naturen, er mer vitalt og hydrerer kroppen bedre enn vann som renner flatt i rette rør før det når springen.

 

Alle celler i kroppen har sin egen «hud»: en membran bestående av fett. Vann preller som kjent av fett som vann på gåsa, og må derfor passere gjennom ørsmå proteinkanaler i disse membranene. Du kan se for deg et vannmolekyl som en drue. Flere vannmolekyler sammen utgjør en hel drueklase. Om vannet kommer organisert i store klaser av vannmolekyler eller som vannmolekyler enkeltvis, har det betydning for hvor lett det trenger inn i cellene våre.

 

Professor Gerald Pollack har forsket og skrevet mye om strukturert vann. Han har opprettet et vannlabaratorium ved Universitetet i Washington, og er redaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Water. Polack deler mange av teoriene til Viktor Schauberger. I bøkene Cells, gels and the enginges of life (2001) og i The fourth phase of water (2013), beskriver Pollack egenskapene til strukturert vann, og hvordan det oppfører seg i kroppen vår. Polack er opptatt av hvordan vannet struktureres når det dannes luftbobler og vortexer (virvler) i vannet. 

 

Det omfattende arbeidet til de store vannpionerene ligger til grunn for utviklingen av den norske hydreringsteknologien Crystal Water. Den tar vannet gjennom en 5-stegs prosess som har som formål å rense, strukturere og revitalisere vannet fra din egen kjøkkenkran. Målet er å gjenskape den norske fjellbekken på kjøkkebenken. Crystal Water kommer i flott norsk design: En daglig påminnelse om å drikke mer vann, og verdsette at vi daglig har rik tilgang på verdens beste næringsstoff. 

 

Behovet for vann merkes lett på huden om vinteren. Da fordamper vannet raskt på grunn av tørr luft ute og i hjemmet. Vi må sørge for at vannet vi drikker har minst mulig motstand på sin vei til kroppens organer, ikke minst kroppens største organ: huden vår. Strukturert vann kan hjelpe vannet på den livsviktige veien til cellene våre.

 

 

Kilder - Bøker

  • Water – Molecular structure and properties, Xiao Feng Pang,2014, Singapore (fordypning for akademikere)

  • Pollack GH. Cells, Gels and the Engines of Life. Seattle WA: Ebner and Sons Publishers. 2001

  • Pollack GH. The fourth phase of water. Seattle WA: Ebner and Sons Publishers. 2013

  • Ho Mae-Wan, Living Rainbow H2O. World Scientific Publishing Co. 2012

Nettsteder:

 

Del på Facebook
Please reload

Utvalgt innlegg

Forskning på vann

March 1, 2017

1/2
Please reload

Siste innlegg

October 31, 2018

September 23, 2018

March 1, 2017

February 5, 2017

Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Facebook - svarte sirkelen
  • Instagram - svarte sirkelen