top of page

Filter

Ved anskaffelse av en Crystal Water vannrenser følger det med et standard ”CTO-grade” karbonfilter.

CTO står for klor, smak og lukt (chlorine, taste, odor). Det er forbedring eller fjerning av disse parameterne produsentene av filter garanterer for. Typiske CTO filter har gjerne 10μ (0,01 mm) filterporer. Vi har valgt et filter med 5μ porestørrelse. Det gir god gjennomstrømning, vortex og lufting av vannet. Mindre filterpatroner med større filterporer enn dette for montering direkte på kranen er blant de mest solgte filtertypen på husholdningsmarkedet i verden i deg. 

For å sørge for optimal vannkvalitet anbefaler vi generelt 2 - 3 filterskift pr. år. Mengden organisk materiale og partikler i vannet kan variere mye fra sted til sted og kan påvirke antall nødvendige filterskift. Hvis eller når vann-gjennomstrømningen reduseres, eller du ser at filteret er blitt mørkt/møkkete (forårsaket av f.eks. organisk materiale), er dette tegn på at filteret må skiftes. Et nytt filter fjerner mer effektivt klor og andre forbindelser som gir vannet dårlig smak og lukt.  NB! Filteret skal ikke vaskes, kun byttes. Nye filtere kan bestilles på www.crystal-water.com

 

Det er raskt og enkelt å skifte filteret på Crystal Water. Dette gjøres på følgende måte:

 

1. Sørg for at vannet er helt skrudd av

2. Toppdelen skrus av den blå sylinderen (Kran 1) sitter på

3. Filteret  skrus så av undersiden på toppdelen 

 

Ta et nytt Crystal Water filter og monter på samme måte i omvendt rekkefølge. Pillaren 6) vil henge fast på undersiden av filteret, og gjør det enkelt å gjøre rent inne i sylinderen (se kapittel om rengjøring).

 

NB! Filter skal ikke vaskes, kun skiftes.

Etter lengre tids bruk blir porene i karbonfilteret tettet igjen av urenheter og partikler som gir redusert effekt. Brukt filter kan kastes sammen med husholdningsavfallet, eller som kompost (det sorte karbonet er gunstig for planter). For å benytte karbonet i filteret fjernes plastnettingen og filteret kan hakkes opp i mindre biter.

Demontering og vask av renseren

De sentrale delene i Crystal Water kan monteres fra hverandre for vask og renhold. Du kan rengjøre delene med en vanlig oppvaskbørste eller svamp med såpe og vann. Over tid kan det legge seg organisk materiale (og andre partikler) inne i renseren som bør vaskes. Se flere detaljer i brukermanualen som følger med renseren.

bottom of page