top of page

Fjellbekk

Har du noen gang drukket vann fra en fjellbekk? Du kjenner at vannet har en letthet og friskhet som er unik. Det er som om den minste celle i kroppen tar til seg de livgivende dråpene med takknemlighet.

Hva er det som gjør at fjellvannet oppleves på denne måten? Det er tydelig at det er noe annet enn bare renheten i vannet som gir denne opplevelsen. Det er denne erfaringen som har inspirert oss til å utvikle Crystal Water-teknologien som vi har valgt å kalle HydroTechTM. Gjennom mange års studier har vi utviklet en vannrenser med målsetning om å gjenskape kvaliteten til norsk fjellvann.

forskning

Vannets egenskaper er stadig gjenstand for undring, også innen vitenskapelig forskning. Visste du f.eks. at vannmolekylene har evne til å danne ulike mønstre og konfigurasjoner, ikke bare i frosset form men også

i flytende tilstand? Visste du at magneter kan endre vannets overflatespenning, tetthet og løseligheten av oksygen? Visste du at vannet har evne til å lagre informasjon og har en form for "hukommelse"?

Man oppdager stadig nye sider med vannets egenskaper som også kan være viktig for vår helse.

Levende vann

Jordas overflate består av 70% vann og er den eneste planeten i solsystemet som har liv slik vi kjenner det.

Vi er født med den samme mengden vann i kroppen - 70%.  Vannmolekylene er så små at for hvert annet molekyl i kroppen er det nesten 100 vannmolekyler. På samme måte som vannets kretsløp i naturen følger strømmer i bekker og elver, i jord og grunn, er kroppen også avhengig av sirkulerende vann. Noen av våre kroppsceller inneholder hele 90% vann. Vannet i blodet transporterer næring til våre celler og vannet i lymfe-væsken fjerner avfall fra dem. Det er avgjørende for våre fysiske og kognitive funksjoner å være godt hydrert. Vannet er den mest fundamentale kilden til et vitalt liv.

Vann er liv!

bottom of page