top of page

 

Hvordan kobler jeg renseren til vannforsyningen på kjøkkenet?

Inkludert med renseren følger tilkoblingsutstyr med standard dimensjoner for de aller fleste kjøkkenkraner. Hvis du har behov for spesialadapter er vi behjelpelig med å skaffe det. Dette er enkelt å koble til uten behov for rørlegger. Dersom du har ønsker eller behov for et annet tilkoblings-alternativ tilbyr vi også en spesial-bryter/kobling som monteres på benken ved vasken. Denne kobles til vannforsyningen under benken med hjelp fra rørlegger. Se nærmere detaljer for begge disse løsningene under Vannrenser på menylinjen.

Anker 1
Anker 2

 

Hvor stort er behovet for å filtrere vannet fra kranen?

Trygt og godt drikkevann er de offentlige myndigheters ansvar. I den norske drikkevannsforskriften (Forskrift om vannforsyning og drikkevann) stadfestes det i paragraf 1:

”Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.” Det er strenge retningslinjer for tillatt innhold av urenheter, hvor grenseverdier er angitt i forskriftens vedlegg 1: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868/KAPITTEL_1

 

I et prosjektet utført ved Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland for Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) ble vannrenseutstyr for husholdningsformål på det norske markedet kartlagt i 2001. Omkring 275 filter baserte vannrensere for tilkopling på vannledning ble kartlagt. Rapporten slår fast at utredninger om norsk vannkvalitet ikke tilsier at vannrensing i enkelthusholdninger generelt er nødvendig av helsehensyn. Rapporten anerkjenner at det kan være ønske om filtrering for å forbedre lukt/smak, og at filtrering kan være aktuelt grunnet surt vann som korroderer/feller ut metaller fra vannrør (lav pH kan påvises de fleste steder i Norge grunnet surt overflatevann i vannforsyningen).

 

Forfatteren Christian Geelmuyden utfordrer i boken Sannheten i glasset (2015) synet på at norsk drikkevann har den kvaliteten som bør være. I den senere tid har det dukket opp nye problemstillinger som mikroplast, som i følge en undersøkelse av VG ble funnet i 8 av 10 norske drikkevannskilder. Miljødirektoratet uttrykker bekymring for dette. Mange års utslipp og forurensing fra industri og jordbruk, samt stort privat konsum, gjør det mer krevende for myndighetene å garantere for ren luft og rent vann i dag i motsetning til for 50 og 100 år siden hvor miljøet var mindre forurenset. Sett i dette lys kan det være en ekstra forsikring å koble på en filtreringsenhet på kran eller vannledning.

Anker 3

Hvor effektivt filtrerer Crystal Water urenheter?

Ved anskaffelse av en Crystal Water vannrenser følger det med et standard ”CTO-grade” karbonfilter (90 mm (høyde) x 65 mm (diameter) filterpatron). CTO står for klor, smak og lukt (chlorine, taste, odor). Det er forbedring eller fjerning av disse parameterne produsentene av filter garanterer for.

Det mest vanlige for et CTO filter er 10 micron (0,01 mm) filterporer. Vi har valgt et filter med 5 micron porestørrelse (1 micron er 1 tusendels millimeter). Det gir god gjennomstrømning, vortex og lufting av vannet. Mindre filterpatroner med større filterporer enn dette for montering direkte på kranen er den mest solgte filtertypen på husholdningsmarkedet i verden i deg. 

Anker 4

Fjerner filteret mikroplast?

Mikroplast er små plastpartikler i miljøet som har en størrelse på fra 5 millimeter (5000 mikrometer) ned til 1 tusendels millimeter (1 micron). Crystal Water 5 mcn (mikrometer) standardfilter vil derfor fjerne 99,9% av hele spekteret av mikroplastpartikler. 

Hvor ofte bør jeg skifte filter?

Det avhenger av vannkvaliteten. Det er lett å se at enkelte steder med relativt dårlig vannkvalitet kan filteret bli mørkere i fargen utenpå filteret etter noen uker, mens andre steder kan det holde opp til et halvt år. Smak er kanskje den beste indikatoren: hvis du opplever at kvaliteten har falt – en liten «usmak» sammenlignet med når filteret er nytt – da er det en god ide å skifte.

Generelt anbefaler vi å skifte filter 2 – 4 ganger i året, pluss/mins i enkelttilfeller, avhengig av hvor godt vannet er i utgangspunktet.

Anker 5

Øker Crystal Water pH og ORP-verdiene

Høy pH gir mer basisk/alkalisk vann og ORP står for vannets antioksiderende potensial (oksidasjon/reduksjon-potensial). Begge påvirkes av kost og livsstil og er viktig for vår helse.

Crystal Water og andre vannbehandling-teknologier som er bygd på Schaubergers teser om levende vann gir bare en svakt forhøyet pH. Det ioniserer ikke vannet, men strukturerer og vitaliserer det basert på naturens prinsipper. Hva skal man velge?

 

Man kan lett argumentere at økt pH og ORP i vannet er gunstig fordi det tilfører syrenøytraliserende væske til forsurede kropper, og øker kroppens evne til å nøytralisere frie radikaler.

Ioniseringsmaskiner som øker pH og ORP selges derfor med mange påstander rundt disse fordelene. Samtidig har innsigelsene mot høy pH/ORP-vann fra miljøer som jobber med vann fra et holistisk perspektiv blitt flere.

 

Vannbehandling som forhøyer pH og ORP baserer seg på elektrolyse ved å tilføre ioniserende strøm fra strømnettet.  pH i ionisert vann/høy ORP-vann skyldes overskudd av frie elektroner fra flere negative ioner: OH- ioner, færre H+-ioner og mer negativt ladet hydrogen (H-). Det gir en ustabil høy pH og ikke pH som er stabilt bundet til basiske mineraler som det er i naturen og våre kropper, hvor de basiske mineralene fungerer som en naturlig buffer mot forhøyet syre. 

 

Hverken Crystal Water eller andre innretninger basert på Viktor Schaubergers vannforedlings-filosofi, slik som Grandervann, er basert på ionisering/elektrolyse med formål å øke pH og ORP. 

I Crystal Water er formålet å benytte naturens egne prinsipper for foredling av kranvann basert på Schaubergers tanker om” levende vann”. 

Vi bruker ikke elektrisk strøm eller andre hjelpemidler enn vannets egen bevegelse og strømninger, samt kontakt med magnetfelt og quarts som vannet har i en fjellbekk. Det har en strukturerende effekt på vannet, og bare en svak forhøyning av pH. Kraftfelt fra elektriske strømnett har i motsetning til kraftfelt fra magnetfelt, som geomagnetiske felter i jorden, en negativ effekt på vannets struktur og hydreringsevne (se vår blogg om strukturert vann og hydrering).

 

Mange tror rent vann bør ha en pH på 7. Det er også en misoppfatning. Rent vann (vann uten noe i) kan bare ha pH på 7 i vakuum. Det er fordi vannet er” sultent”. Det vil øyeblikkelig absorbere CO2(karbondioksid) fra atmosfæren og danne karbonsyre. Det resulterer i et svakt surt vann (motsatt av alkalisk), men surheten er svak fra en flyktig syre. Den er for svak til å ha en forsurende effekt på kroppen. Så om vannet ditt har en pH som er lavere enn 7 så betyr det ikke at det er unaturlig vann eller ugunstig å drikke. Mange naturlige vannkilder og bekker har en sunn (bufret) pH som er svakt under 7. Det gjør vannet i stand til å holde mer mineraler.

 

Livets kjemi avhenger av balansen mellom syre og base. ORP i frisk frukt og grønnsaker er i overveiende grad svakt positiv, og ikke negativt som kjennetegner høy ORP-vann. pH i frukt og grønt heller sterkt mot den sure siden - pH-område 3 - 6 - og ikke over 7 som i ionisert vann. Vi blir likevel mer basiske av å spise frukt og grønt på grunn av innholdet av basiske mineraler.

 

Med unaturlig høy pH i vannet risikerer vi å alkalisere fordøyelseskanalen på feil steder: den skal være sur i magesekken, hvor syren trengs for de proteinspaltende enzymenes effektivitet, og sur i tykktarmen for de gode melkesyrebakterienes skyld. Dette reguleres best med kroppens egen syreproduksjon i magesekken, som gir overskudd av basiske mineraler for produksjon av base i tynntarmen. I tykktarmen skapes et gunstig surt miljø av de melkesyreproduserende bakteriene.

 

Vi er ikke i mot å berike vann med ingredienser og antioksidanter fra naturens eget apotek, i kur eller i forebygging. Crystal Water er et utmerket utgangspunkt for dette. Helsefordelene med aktivt hydrogen kan du få ved å tilsette hydrogen ved å etterbehandler vannet i en hydrogenkanne eller i pulverform. Vannet kan også tilsettes karbonater, grønt pulver fra gress og alger eller ioniserte mineraler for å tilføre kroppen flere stabile basiske buffere.

 

Argumenter for å ikke benytte ioniserende strøm i behandling av vann kan oppsummeres som følger:

 

  • pH i ionisert vann/høy ORP-vann er ikke er balansert i vannets mineralinnhold som i naturen men bundet i ustabile ioner.

 

  • Kontinuerlig og aggressiv nøytralisering av oksygenradikale med høy pH-vann kan forstyrre den cellulære redoksbalansen som spiller avgjørende rolle for immunfunksjon og metabolsk homeostase. 

 

  • Overskudd av antioksiderende elektroners kan dempe selve drivkraften i kroppens energiproduksjon - ATP-syntesen – som er aktivt oksygen.  

 

  • Oksygenradikaler tjener også som signalmolekyler. Medisinsk forskning viser at deres fravær er like uheldig som deres overflod. 

 

  • Unaturlig høy pH i vannet kan alkalisere fordøyelseskanalen der den skal være sur for optimal effekt av enzymer, melkesyrebakterienes trivsel og immunfunksjon.

 

 

Anker 6
bottom of page