top of page

Crystal Water vannrenser kobles enkelt og effektivt til din kran uten behov for rørlegger. Sammen med renseren følger det utstyr og manual for oppkobling som gjør at du har tilgang på rent og friskt vann i løpet av få minutter. Crystal Water er patentert og norskutviklet. 

HydroTech

behandlingsprosessen:

Crystal Water har en patentert 5-stegsprosess som renser og revitaliserer ditt kranvann. Disse fem stegene er basert på naturens prinsipper for hvordan vannet foredles i en fjellbekk.

1. oksygen

En viktig forskjell mellom friskt, rennende vann og stillestående vann, er hvor mye oksygen det inneholder. I det første steget i Crystal Water blir innkommende vann komprimert og blandet med oksygen i en ejektor som danner et stort antall mikrobobler i renseren. Slik luftes vannet og det får en friskere, lettere konsistens.

2. Vortex

I alle bekker og elver hvor vannet er i bevegelse renner aldri vannet i rette linjer. Vannet danner alltid sirkulære bevegelser, bakevjer og virvler som er den naturlige flyten. I Crystal Water-sylinderen ledes vannet med høy hastighet inn i en sirkulær bevegelse. Slik skapes en kraftig oppadstigende vortex/virvel inne i renseren.

3. magnetfelt

Over alt i naturen finnes det store og små geomagnetiske felter hvor vannet renner. Forskning viser at magnetfelt reduserer overflatespenningen til vannet og får vannmolekylene til å binde seg til hverandre på nye måter. Målinger av vannets entropi (graden av uorden) indikerer at vannmolekylene organiserer seg på en mer ordnet måte når vannet utsettes for et magnetfelt. Crystal Water har utviklet en patentert konstruksjon som gir vannet optimal eksponering fra et magnetfelt på sin vei opp gjennom sylinderen.

4. kvartskrystall

I naturen passerer vannet gjennom et stort antall mineraler både i jordsmonn og i bekker. En av de mest vanlige mineraler og stenartene på jordas overflate er kvarts. Inne i Crystal Water renseren ligger naturlig kvartskrystall som vannet passerer igjennom.

5. aktivt karbonfilter

Vann i naturen passerer gjennom mange ulike lag med sand og sedimenter under bakken. Slik blir vannet naturlig filtrert og renset før det blir til grunnvann - en god kilde til rent og mineralrikt drikkevann. Filteret i Crystal Water er basert på aktivt karbon som fjerner uønskede elementer som klor og forurensing/urenheter. Å filtrere vannet gjennom et aktivt karbonfilter er siste steg på veien i hydreringsteknologien til Crystal Water.

Resultatet

Resultatet av 5-stegsprosessen i Crystal Water er sunt, rent og friskt drikkevann - som fra en norsk fjellbekk.    

Patentert teknologi

5 step water technology.png

Crystal Water

Hydration Technology

Eksempel på Crystal Water i ulike kjøkkenmiljøer

Crystal Water leveres i en pen eske

bottom of page